ژانویه 9, 2019

تایمر ستاره مثلث

تایمر ستاره –مثلث: این نوع تایمر مخصوص استفاده در مدارات ستاره-مثلث است و برای تغییر راه اندازی از حالت ستاره به مثلث استفاده می شود. در […]
فروشگاه