ژانویه 10, 2019

زانو

زانو زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند. اتصال سه راهی با مواد فلزی و پلیمری جهت ایجاد […]
فروشگاه