ژانویه 10, 2019

سنسور های فشار

سنسور فشار چیست؟ سنسور فشار یک دستگاه برای اندازه گیری فشار گازها و یا مایعات است. فشار عبارت از نیروی مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش […]
فروشگاه