ژانویه 9, 2019

مهره

مهره از این اتصال برای وصل کردن لوله به هر اتصال سوپرپایپ استفاده میشود که برای سایزهای مختلف در سه شکل مختلف ساخته میشود اما کاربرد […]
فروشگاه