ژانویه 10, 2019

کابل

هادی : به طور کلی به موادی که دارای رسانایی بالایی هستند و می توانند برق را با تلفات کم منتقل کنند هادی گفته می شود […]
ژانویه 10, 2019

کابل زره دار

کابل های آرموردار ( کابل های زره دار یا کابل های مسلح) کابلی را که در ساختار یا اجزای تشکیل دهنده آن لایه یا بخشی با […]
فروشگاه