ژانویه 10, 2019

کابل

هادی : به طور کلی به موادی که دارای رسانایی بالایی هستند و می توانند برق را با تلفات کم منتقل کنند هادی گفته می شود […]
ژانویه 10, 2019

کابل شیلد دار

کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار | NYSLCY , NYSLYC کاربرد: این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید […]
فروشگاه