ژانویه 10, 2019
کنتاکتور

کنتاکتور

کنتاکتور چیست؟ کنتاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند. از […]
فروشگاه