ژانویه 9, 2019

گلند

گلند گلندها جهت اتصال بين لوله ها و نيز لوله و تجهيزات و ادوات برقي و دستگاهها بکار مي رود. گلندها بر اساس نوع لوله و […]
فروشگاه