ژانویه 9, 2019

تایمر تاخیر در قطع

تایمر تاخیر در قطع یا Off Delay: برای ایجاد تأخیر در خاموش شدن یک وسیله (دقیقا بر عکس تایمرهای تأخیر در وصل یا On-Delay) یا بخشی […]
ژانویه 9, 2019

تایمر دو زمانه

کیت تایمر دو زمانه تمام اتوماتیک    این کیت می تواند به وسیله یک رله ، وسایل برقی یا باطری دار را برای مدت های دلخواه به […]
فروشگاه