ژانویه 9, 2019

جعبه تقسیم چیست؟

جعبه تقسیم چیست؟ از جعبه تقسیم برای انشعاب گرفتن در مسیر لوله ها و سیم ها استفاده می شود. جعبه تقسیم الکتریکی ( یا جانکشن باکس […]
ژانویه 9, 2019

سینی کابل

سینی کابل در کف سینی روزنه هایی قرار دارند که از طریق این روزنه ها جریان هوا عبور می کند. عبور جریان هوا باعث می شود […]
ژانویه 9, 2019

کابلشو

کابلشو اتصال کابل ضعیف می تواند سبب افزایش مقاومت محل اتصال و حتی ایجاد آتش گردد، برای حل این مشکل در بازار، انواع مختلف کابلشو در […]
ژانویه 9, 2019

نردبان کابل

نردبان کابل چیست ؟  ازنردبان .کابل برای عبور تعداد زیادی سیم و کابل ، دریک مسیر مشخص استفاده میگردد . در مسیرهای عمودی  معمولا از  نردبان […]
فروشگاه