ژانویه 9, 2019

نردبان کابل

نردبان کابل چیست ؟  ازنردبان .کابل برای عبور تعداد زیادی سیم و کابل ، دریک مسیر مشخص استفاده میگردد . در مسیرهای عمودی  معمولا از  نردبان […]
فروشگاه