ژانویه 10, 2019

کابل زره دار

کابل های آرموردار ( کابل های زره دار یا کابل های مسلح) کابلی را که در ساختار یا اجزای تشکیل دهنده آن لایه یا بخشی با […]
فروشگاه