ژانویه 9, 2019

بی متال

بی متال چیست؟ برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی (بی متال) استفاده می شود. اساس کار این رله ها […]
ژانویه 9, 2019

تایمر ستاره مثلث

تایمر ستاره –مثلث: این نوع تایمر مخصوص استفاده در مدارات ستاره-مثلث است و برای تغییر راه اندازی از حالت ستاره به مثلث استفاده می شود. در […]
ژانویه 10, 2019
کنتاکتور

کنتاکتور

کنتاکتور چیست؟ کنتاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند. از […]
فروشگاه